function wpversion_remove_version() { return ''; } add_filter('the_generator', 'wpversion_remove_version'); Audio and Video - KÊNH TIN TỨC - MUA BÁN XE TẢI CHUYÊN DÙNG